Friday, November 18, 2011

PUAN AZIZAH BINTI AHMAD

NO. KAD PENGENALAN :
680308-02-5602

NO. MATRIK :
D20102043814

KUMPULAN :
EL-K03

SUBJEK :
KRT 3013 (TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH)

TOPIK :
PENDIDIKAN ISLAM

PENSYARAH PEMBIMBING :
DR. SULAIMAN BIN SARKAWI