DASAR PENAFIAN

  • PENAFIAN
Setiap maklumat yang terkandung di laman web ini adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak web sebarkanislam.blogspot.com tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak web sebarkanislam.blogspot.com berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak web sebarkanislam.blogspot.com tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak web sebarkanislam.blogspot.com tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.

  • HAKCIPTA
Hakcipta © web http://sebarkanislam.blogspot.com  2011

Semua aspek berkenaan laman web sebarkanislam.blogspot.com - rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, dan aspek-aspek lain - adalah hakcipta web sebarkanislam.blogspot.com dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web sebarkanislam.blogspot.com, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak web sebarkanislam.blogspot.com.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web sebarkanislam.blogspot.com, sila hubungi azizah043814@gmail.com.